Portfolio

  • image not found
  • image not found

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon Altyapı Bilgi Sistemleri Projeleri

KASKI kapsamı projesi
-Altyapı verilerinin sayısallaştırılması ve yönetimi
-Adres verilerinin sayısallaştırılması ve yönetimi
-Çağrı merkezi entegrasyonu ile çağrıların mobil ekiplere yönlendirilmesi
-ABYS entegrasyonu ile abone bilgilerinin GIS üzerinde sayısal konumunun tespiti.

kapsamlarını içermektedir.

Project Details

  • Web Sitesi Tasarımı
  • Masaüstü GIS yazılımı
  • Web GIS yazılımı
  • Yolbil saha yazılımı
  • Yönetim modülü yazılımı
  • Raporlama modülü yazılımı
  • NVI Entegrasyonu ile Uavt veritabanı entegrasyonu
  • LDAP entegrasyonu
Lunch Project